Opći uvjeti Facebook nagradnih kvizova i nagradnih natječaja 

Organizator nagradnog kviza/natječaja
Organizator nagradnih kvizova/natječaja na Facebook stranici Select Club Hrvatska (https://www.facebook.com/selectclub.hr) je Tim 360 d.o.o. Crnatkova 14A 10 000 Zagreb (u tekstu: organizator).

Tijek igre
Trajanje svake nagradne igre/natječaja objavljuje se u medijima u kontekstu ostalih informacija o nagradnoj igri ili natječaju, na web stranici, društvenim mrežama ili tiskanim ili drugim medijima.

Svrha nagradnog kviza/natječaja
Svrha nagradnog kviza ili natječaja je promocija objekata i usluga u mreži Select Cluba, posredno poboljšanje prodaje i prikupljanje kontakata.

Definicija pojmova
U ovim pravilima koriste se slijedeći pojmovi:
Sudionik: sudionikom se definira svaka osoba koja preko Facebook aplikacije odgovorom na postavljeno pitanje prosljeđuje podatke

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom kvizu ili natječaju
U nagradnom kvizu ili natječaju može sudjelovati svaka osoba koja kroz  Facebook aplikaciju odgovori na postavljeno pitanje, upiše sve tražene osobne podatke (ime, prezime, e-mail i broj mobitela) te označi („prihvaćam“) da se slaže s ovim općim uvjetima, a zatim dostavi točne podatke klikom na oznaku Odgovori. Ispravnim odgovorom i dostavom podataka, osoba potaje sudionik.

Sudjelovanje u nagradnom kvizu ili natječaju će biti omogućeno samo osobama koje će imati pristup aplikacijama nagradnog kviza, omogućene kolačiće (eng.: cookies) i javascript.
Jedna osoba može sudjelovati u nagradnom kvizu ili natječaju samo sa jednom e-mail adresom. Ukoliko postoji sumnja da je ista osoba sudjelovala u nagradnom kvizu ili natječaju koristeći različite ili iste e-mail adrese, organizator i suorganizator imaju pravo odmah i neopozivo isključiti istu iz nagradnog kviza ili natječaja (u daljnjem tekstu: isključiti; isključen; isključenje). Isto se odnosi i na slučajeve gdje nekoliko osoba sudjeluje s jednom e-mail adresom. U tom slučaju, organizator i suorganizatori imaju pravo isključiti sve osobe, koje su sudjelovale s istom e-mail  adresom.

 

Sudjelovanje i preuzimanje nagrade
Ispravnim odgovorom na pitanje ili s popunjavanjem drugih obrazaca nagradne igre, svi sudionici koji su sudjelovali konkuriraju u skladu s ovim pravilima.
Ukoliko nagradna igra ili natječaj uključuje preporuku (točka 11), aktivne osobe dobivaju prednost u skladu sa stupnjem svoje aktivnosti.
Dobitnik mora s preuzimanjem nagrade ispoštovati sve uvjete nagradne igre ili natječaja, što uključuje i određene obveze.
Preuzimanje nagrade moguće je samo osobno, u sjedištu poduzeća, u roku od 20 dana od objave dobitnika i uz predočenje osobnog dokumenta.
Iznimno, nagradu mogu preuzeti osobe koje su se prethodno ili po preuzimanju nagrade složile s općim uvjetima i pravilima, te prema potrebi preuzeti dio obveza.
Dobitnici se obvezuju iskoristiti nagradu u roku od 60 dana od preuzimanja nagrade, nakon čega se poklon kartica deaktivira i više nije za upotrebu.
Primitkom nagrade, dobitnici se obvezuju da će svoj doživljaj i iskustvo fotografirati, te objaviti na svojem facebook profilu ili na drugoj društvenoj mreži, ako ju imaju.
Objave o bilo kojem događaju ne smiju sadržavati neopravdani negativizam ili na drugi način štetiti imenu i ugledu proizvoda SelectBox-a ili organizatora.

Izvlačenje dobitnika
Nagradnu igru ili natječaj provodi povjerenstvo, a prednost imaju sudionici koji su ispunili zadani nagradni zadatak bolje ili su bili aktivniji u njihovoj provedbi. U slučaju više jednakih ekvivalenata zadataka, izvlačenje dobitnika će iz e-bubnja iz cijele skupine sudionika provesti računalni sustav.

U slučaju da nagradna igra ili natječaj uključuje izvlačenje, ono se odvija pod nadzorom komisije koja se sastoji od najmanje tri člana.
Predsjednik komisije je dužan sastaviti izvješće koje sadrži popis pobjednika i čuva se godinu dana. Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva.

Popis nagrada
Sve nagrade su navedene u aplikaciji za kviz ili u tekstu kviza ili natječaja.

Objava dobitnika
Svi dobitnici izričito odobravaju objavljivanje svoje fotografije, imena i prezimena na web stranici, Facebook stranici ili nekom drugom mediju nagradne igre ili kviza, za koje se od organizatora ili suorganizatora ne može tražiti naknada. Svi dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici u roku od 7 dana nakon završetka nagradne igre.

Opće informacije  o nagradama i dobitnicima
Komisija će provjeriti dobitnike jesu li sudjelovali u skladu s ovim pravilima. U slučaju da je dobitnik isključen, nagrada će se dodjeliti sljedećem sudioniku koji će biti naknadno izvučen.

U slučaju da je dobitnik maloljetnik, nagrada će se uz suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika prenjeti na roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika koji tako postaje dobitnik.

Sve nagrade se objavljuju u medijima (web stranice i / ili Facebook mreže). Nagrade se predaju isključivo u sjedištu tvrtke, Savica Šanci 123, Zagreb, tijekom radnog vremena.
Dobitniku će glavna nagrada i bonus nagrada biti izručene od strane organizatora. Preuzimanje nagrade moguće je u roku od 20 dana od dana izvlačenja. Nepreuzete nagrade ostaju u vlasništvu organizatora. Organizator se također može odlučiti na drugačiji način predaje paketa i o tome pravovremeno obavijestiti pobjednika. Organizator i suorganizator imaju pravo zahtijevati da dobitnik u određenom roku dokaže svoj identitet. U slučaju da dobitnik to ne želi učiniti, ili da se podaci razlikuju od podataka navedenih u prijavi, može izgubiti pravo na nagradu u cijelosti. U tom slučaju, nagrada neće biti dodijeljena.

Pravila preporučivanja
Sudionici mogu nagradnu igru preporučiti drugima osobama (npr. prijateljima) i time povećati šanse za dobivanje nagrade u okviru nagradne igre.

Sudionici na stranici www.selectbox.hr ili na Facebook stranici nagradne igre imaju mogućnost preporuke nagradne igre drugim osobama, onima koji su dostupni nagradnom kvizu.
Sudionici mogu preporučiti nagradnu igru ili natječaj neograničenom broju osoba, ili ograničenom broju osoba, ukoliko je postavljeno od strane organizatora. Osobe koje preko preporuke sudjeluju nagradnoj igri ili natječaju, također moraju ispuniti opće uvjete i pravila o nagradnim igrama, inače ne mogu sudjelovati.
Organizator i suorganizator zadržavaju pravo da na zahtjev državnih tijela i drugih institucija koje nadziru slanje neželjene elektronske pošte ili usluge pristupa internetu, u slučaju sumnje na slanje neželjenih elektronskih poruka, instituciji ili pružatelju proslijediti IP adresu i druge podatake od sudionika koji je osumnjičen za slanje neželjene elektronske pošte.
Ako postoji sumnja da je ista osoba više puta sudjelovala u nagradnoj igri pomoću različitih ili istih e-mail adresa, mogu biti isključeni od strane organizatora i suorganizatora.
Ako postoji sumnja da su određeni sudionici na bilo koji način varali ili su kršili pravila, organizator i suorganizator imaju pravo isključiti sudionika.

 1. Tko može sudjelovati
  U nagradnoj igri ili natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje se slažu s općim uvjetima nagradne igre ili natječaja. Osobe koje su na bilo koji način uključene u izvedbu nagradne igre ili natječaja ne smiju sudjelovati.
 2. Ostale odredbe
  Organizator nije odgovoran za nepotpuno sudjelovanje, upis podataka, pogreške prilikom upisivanja podataka za nagradnu igru/natječaj ili za sudjelovanje s netočnim podacima.
  Sudjelovanje u nagradnoj igri/natječaju, dobitak nagrade i preuzimanje nagrada ne podliježu kupnji bilo kojeg proizvoda ili usluge.
  Organizator i ostale osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre/natječaja nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz nagradne igre/natječaja ili preuzimanjem nagrade, putne troškove, koji nastaju preuzimanjem ili korištenjem nagrade.
  U slučaju izvanrednih okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila), nagradna igra/natječaj se može obustaviti. Organizator mora putem Facebook stranice ili e-maila obavijestiti sve sudionike o tome. U tom slučaju, organizator sudionicima ne odgovara za nastalu štetu.
  Organizator zadržava pravo promjene pravila ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni razlozi. O svim izmjenama i nadopunama nagradne igre, organizator će obavijestiti sudionike na svojoj Facebook stranici. Za dodatne informacije zainteresirane osobe mogu se javiti na [email protected]. Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na nagradnu igru/natječaj, odnosno za primjenu ovih pravila je konačna i primjenjuje se za sve sudionike.
 3. Gdje se nalaze pravila
  Ova pravila su dostupna na zahtjev u pisanom obliku na adresi organizatora i na internet stranici Select Boxa (http://www.selectbox.hr/).
 4. Korištenje osobnih podataka
  Organizator će osobne podatke pažljivo zaštititi, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11,106/12) i Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/0890/11, 133/12, 80/13, 71/14). Organizator kao i upravitelj osobnim podacima osobne podatke koje je dobio od sudionika, samostalno i po vlastitom nahođenju će  upotrebljavati isključivo u sljedeće svrhe:
 • provedba nagradne igre ili natječaja u svim aspektima;
 • obavještavanje dobitnika o rezultatu izvlačenja dobitnika;
 • objava dobitnika na internet stranici nagradne igre;
 • objava dobitnika u porukama e-maila koja će biti poslana sa svrhom obavještavanja svim sudionicima;
 • statističke i tržišne analize i segmentacija sudionika;
 • provedba neposrednih marketinških akcija;
 • slanje e-vijesti putem e-maila, otprilike jednom tjedno;
 • slanje dnevnih pogodnosti putem e-maila;
 • slanje poruka putem e-maila s ponudama, informacijama o novostima, akcijama i pogodnostima
 • Organizator dobivene osobne podatke ni u jednom slučaju neće dati na uvid trećim osobama.Dobiveni osobni podaci se čuvaju do opoziva čuvanja osobnih podataka od strane sudionika.Opoziv čuvanja osobnih podataka kod organizatora mogu sudionici javiti u pisanim obliku na adresu organizatora (odnosno na e-mail adresu [email protected]).Posljedica opoziva čuvanja osobnih podataka će biti brisanje osobnih podataka sudionika kod organizatora.
  Nakon isteka roka čuvanja upravitelj osobne podatke po vlastitom nahođenju izbriše ili anonimizira.
  Upravitelj osobnih podataka mora sudioniku na njegov zahtjev:

  • potvrditi obrađuju li se ili ne osobni podaci koji se na njega odnose;
  • omogućiti uvid u osobne podatke, koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili umnožavanje;
  • proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega;
  • pružiti informacije o načinu obrade osobnih podataka;
  • provesti brisanje njegovih osobnih podataka.

Na internet stranici Facebook nagradnog kviza/natječaja se koristi tzv. kolačić (eng.: cookies), ali isključivo kao zaštitni element za sprječavanje zloupotrebe sustava nagradnog kviza/natječaja koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca.

 •  Nagradna igra Facebook – Darujemo do kraja godine (20. – 31. prosinca 2018.)Nagradna igra „Darujemo do kraja godine“ objavljena je 19. prosinca 2018. godine na Facebook stranici SelectBox Hrvatska. Prva nagrada (paket SelectBox) dodjeljuje se 20. prosinca 2018. godine. U nagradnoj igri se svakog radnog dana do kraja 2018. godine (s iznimkom od 24.12.2018. i 31.12.2018. kada se dodjeljuje paket C kategorije) izvlače dobitnici u B kategoriji. U izvlačenju za paket B kategorije mogu sudjelovati svi oni koji prate našu Facebook stranicu SelectBox Hrvatska, u komentar ispod objave napišu koji im je omiljeni SelectBox paket i javno na svoj Facebook profil podijele našu objavu. Izvlačenje će se odvijati svakim radnim danom u 12:00h. Dodatne nagrade u C kategoriji izvlačiti će se 24.12. i 31.12.2018. u 12:00h, a uključivat će sve one sudionike koji su od početka nagradne igre (19.12.2018.) uredno ispunili sve uvjete za sudjelovanje.
 •  Nagradni natječaj Facebook – Najgora večera mog života (11. – 27. veljače 2019.) Nagradni natječaj „Najgora večera mog života“ objavljen je 11. veljače 2019. godine na Facebook stranici SelectBox Hrvatska. Nagradni fond iznosi dva C paketa “Stol za dvoje”, a sudjeluju svi korisnici koji u komentar ispod objave na kreativan i duhovit način opišu svoje najgore gastronomsko iskustvo. Pobjednici natječaja će se proglasiti 28. veljače i biti objavljeni na Facebook stranici SelectBoxa.
 • Nagradni natječaj Facebook – Najbolji turistički prijedlog (11. – 30. travnja 2019.) Nagradni natječaj „Najbolji turistički prijedlog“ objavljen je 11. travnja 2019. godine na Facebook stranici SelectBox Hrvatska. Nagradni fond bit će definiran naknadno od strane stručnog žirija, a u natječaju sudjeluju svi korisnici koji u komentar ispod objave opišu prijedlog najdražih turističkih objekata koje vole posjećivati te koji nisu u SelectBox ponudi. Najbolji komentari i pobjednici natječaja bit će proglašeni 6. svibnja na Facebook stranici SelectBoxa.
 • Nagradni natječaj Facebook – Najbolji wellness prijedlog (11. – 30. travnja 2019.) Nagradni natječaj „Najbolji wellness prijedlog“ objavljen je 11. travnja 2019. godine na Facebook stranici SelectBox Hrvatska. Nagradni fond bit će definiran naknadno od strane stručnog žirija, a u natječaju sudjeluju svi korisnici koji u komentar ispod objave opišu prijedlog najdražih wellness/beauty objekata koje vole posjećivati te koji nisu u SelectBox ponudi. Najbolji komentari i pobjednici natječaja bit će proglašeni 6. svibnja na Facebook stranici SelectBoxa.
 • Nagradni natječaj Facebook – Najgori poklon. Nagradni natječaj “Najgori poklon” objavljen je 14. svibnja 2019. godine na  Facebook stranici SelectBox Hrvatska. Sudionici moraju opisati svoje iskustvo u kojem su primili najgori poklon, zapratiti Facebook stranicu SelectBox Hrvatska te u istom komentaru označiti osobu kojoj bi poklonili SuperCard karticu. Svaki tjedan (petak) će biti odabrana jedna najduhovitija priča koja će biti nagrađena SuperCard karticom u vrijednosti od 100kn. Pobjednici će biti objavljeni putem komentara ispod objave. Osoba može sudjelovati u natječaju više puta s različitim pričama. Nagradni natječaj se održava na neodređeni vremenski rok, odnosno dok ne bude otkazan.
 • SelectBox akcija Dijeli sreću dalje i osvoji srce. Akcija vrijedi za kupnje SelectBox poklon paketa na web stranici www.selectbox.hr. Pri kupnji poklon-paketa SelectBox poklon paketa na web stranici www.selectbox.hr, kupac tijekom kampanje može unijeti kod za popust od 14%: VAL21. Kôd se odnosi na sve SelectBox poklon pakete, bez obzira na broj kupljenih paketa. Akcija vrijedi do 15.2.2021 ili dok se zalihe ne rasprodaju.
 • Facebook nagradna igra #valentinovo1. Svatko tko želi sudjelovati mora lajkati post, komentirati i pozvati prijatelja na sudjelovanje (podijeliti objavu). Nagradna igra traje od 5.2.2021 do 15.2.2021. 2 dobitnika bit će 15.2.2021. nasumično izvučeni i objavljeni u komentaru. Osoba može sudjelovati više puta. Kao nagradu dat ćemo svakom dobitniku 1x SuperCard poklon karticu u vrijednosti od 200 kuna.
  Facebook nagradna igra #valentinovo2. Svatko tko želi sudjelovati mora lajkati post, komentirati i pozvati prijatelja na sudjelovanje (podijeliti objavu). Nagradna igra traje od 10.2.2021 do 15.2.2021. Pobjednik će biti 15.2.2021. nasumično izvučen i objavljen u komentaru. Osoba može sudjelovati više puta. Za nagradu ćemo pobjedniku pokloniti 1x SelectBox poklon paket ‘Stol za dvoje’ u vrijednosti od 299 kuna.
 • SelectBox nagradni natječaj i promocija u okviru koje se natječe za glavnu nagradu ‘Vikend iz snova’. Nagradni natječaj traje od 23.9.2022. Osoba koja sudjeluje mora ostaviti mail u obrascu na SelectBox stranici i potvrditi mailom sudjelovanje koji dolazi na osobni mail svakog sudionika. Pobjednici će biti nasumično odabrani iz sustava.
 • Otkazivanje sudjelovanja
  Sudionik može u bilo kojem trenutku tijekom nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri, na način da pošalje poruku na e-mail adresu [email protected]. Nakon primitka te poruke, sudionik će biti isključen iz nagradne igre.
 • Rješavanje žalbi
  Sve žalbe i reklamacije rješava organizator. U slučaju opravdanih žalbi se organizator obvezuje, da će ih ukloniti u što kraćem roku i o tome obavijestiti sudionike odnosno po potrebi i druge sudionike.
 • Datum objave pravila: 08.02.2019.